Nowości  Medioznawstwo    
 


Medioznawstwo.pl > Cięcia płac w Agorze

2020-04-06 Cięcia płac w Agorze

Z powodu koronawirusa Agora obniżyć chce wynagrodzenia swoich pracowników o 20 procent.

Przejściowa obniżki wynagrodzeń miałby trwać pół roku. W tej sprawie koncern prowadzi rozmowy ze związkiem zawodowym NSZZ Solidarność.

"Pandemia COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w drugim kwartale 2020 r. Obserwacja rozwoju pandemii w Polsce i na świecie, a także jej skutków dla gospodarki oraz działalności Grupy, uprawdopodabnia kontynuację jej negatywnego wpływu na wyniki Agory i jej spółek zależnych w trzecim kwartale 2020 r. Decyzja o przejściowym obniżeniu kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz ograniczeniu zatrudnienia w Goldenline jest kolejnym z serii koniecznych działań oszczędnościowych prowadzonych w ramach Grupy Agora, które mają na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji skutków pandemii, w tym braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych sektorach." - napisała Agora w komunikacie giełdowym.


Logo Agory

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Medioznawstwo.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o mediach i medioznawstwie za darmo.

Medioznawstwo.pl na serwisach społecznościowych: