Nowości  Medioznawstwo    
 


Medioznawstwo.pl > Zwolnienia grupowe w GoldenLine

2020-04-06 Zwolnienia grupowe w GoldenLine

Społecznościowy portal rekrutacyjny GoldenLine przeprowadzi zwolnienia grupowe. Powodem koronawirus.

"Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów GoldenLine z podstawowej działalności operacyjnej spółki. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie przez zarząd spółki zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia w Goldenline." - przecztać można w komunikacie prasowym Agory, właściciela serwisu.

Obecnie Agora uzgadnia warunki tychże zwolnień grupowych.


Logo GoldenLine

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Medioznawstwo.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o mediach i medioznawstwie za darmo.

Medioznawstwo.pl na serwisach społecznościowych: